Archives for Araşdırma - Page 2

Araşdırma

KİBERMÜHARİBƏ POSTSOVET MƏKANINDAKI SİLAHLI MÜNAQİŞƏLƏRİN MÜMKÜN TƏRKİB ELEMENTİ KİMİ

Fuad Babayev AMEA-nın doktorantı, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar jurnalist GİRİŞ İnternet qloballaşmanın məhsulu və eyni zamanda alətlərindən biridir. Mədəni dəyərlərin standartlaşdırılması prosesini sürətləndirən…
Davamı