Tarixi yaddaşlarda yaşatmağın bir yolu da mənsub olduğu ölkənin kitablarında, dərsliklərində, ədəbiyyatında, küçələrində, düşüncələrdə yaşatmaqdır. Bu baxımdan Azərbaycanın tarix boyu ermənilər tərəfindən məruz qaldığı soyqırımın,…
Davamı