Archives for Aprel, 2017 - Page 2

Mətbuatın İcmalı

Ağdaban faciəsi

Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun işğalından 25 il ötdü. Kəlbəcərin işğalından bir il öncə erməni silahlı birləşmələri tərəfindən törədilmiş Ağdaban faciəsi Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün ən qanlı səhifələrindən…
Davamı
Araşdırma

KİBERMÜHARİBƏ POSTSOVET MƏKANINDAKI SİLAHLI MÜNAQİŞƏLƏRİN MÜMKÜN TƏRKİB ELEMENTİ KİMİ

Fuad Babayev AMEA-nın doktorantı, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar jurnalist GİRİŞ İnternet qloballaşmanın məhsulu və eyni zamanda alətlərindən biridir. Mədəni dəyərlərin standartlaşdırılması prosesini sürətləndirən…
Davamı
Mətbuatın İcmalı

Beynəlxalq erməni terrorizminin formalaşması və inkişafı: tarixi baxış (IV hissə)

Ramiz Sevdimalıyev, siyasi elmlər doktoru SON (əvvəli bu linkdə ) Əlbəttə, XIX-XX əsrlərin sərhəddində erməni terrorizminin səciyyəvi xüsusiyyətlərı yeni yaranmış erməni terror təşkilatlarına da məxsus idi. Eyni…
Davamı
Mətbuatın İcmalı

Ermənistandan qovulan azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağda niyə yerləşdirilmədi?

Məlum olduğu kimi, Dağlıq Qarabağ hadisələri başlayan kimi məhz Ermənistanda azərbaycanlılara qarşı terror gücləndi. Azərbaycanlılar Ermənistandan, əzəli dədə­-baba yurdlarından zorla qovuldular. iddia edir ki, «azərbaycanlıların…
Davamı
Mətbuatın İcmalı

1918-1919-cu illərdə Lənkəran qəzasında azərbaycanlı əhaliyə qarşı həyata keçirilən soyqırımı

1918-ci ilin mart-aprel aylarında daşnak-bolşevik dəstələri Bakıda, Şamaxıda və Qubada türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımı həyata keçirərək minlərlə dinc insanı öldürmüş, əmlaklarını müsadirə etmiş, tarixi abidələrini…
Davamı
Mətbuatın İcmalı

Rus qoşunları basqın edərkən xanlıqların təbəələri olan ermənilər casus rolunu oynamağa başladılar

Ermənilərin öz müsəlman hökmdarlarına qarşı hərə­kətləri 1796-cı ildə Şərqi Qafqaz xanlıqlarına olan rus basqınları dövründə başlandı. Bu xanlıqlar nominal olaraq İran tabeliyində olsalar da faktiki…
Davamı
12