“Böyük Ermənistan” adlanan coğrafi vilayət həqiqətən də  “böyük” olduğu üçün deyil, “Kiçik Ermənistan” vilayətinə nisbətən bir qədər “böyük” olduğu üçün belə adlandırılırdı. Əslində  heç bir ilk mənbə  tarixdə  “Böyük Ermənistan” adlanan dövlətin…
Davamı