Ermənistanın hərbi təcavüzü və davakar separatizm nəticəsində yaranmış Dağlıq Qarabağ mü­na­qi­şə­sinin kökləri çar Rusiyasının müstəmləkə siyasətinə gedib çıxır. Hələ XVIII əsrin əvvəllərində I Pyotr zamanında…
Davamı