İ.Stalinin ə teleqrammı (Vladiqafqaz, 16 noyabr 1920-ci il) İstiqamətləndirmək üçün. Bakını üç istiqamətdən təhlükə təhdid edə bilər. Birinci istiqamət: cənubdan, əgər Ənzəli və Rəşt şah…
Davamı