(Britaniya kitabxanasının arxiv sənədlərində. 1918-1920-ci illər) Britaniya kitabxanasının fondlarında saxlanılan arxiv sənədləri 1918- 1920-ci illərdə Bakı, İrəvan və Gəncə (Yelizavetpol) quberniyalarının ərazisində erməni quldur dəstələrinin…
Davamı