İrəvan xanlığını 418 il idarə edən 50 nəfər hakimin hamısı azərbaycanlı olub Qaraqoyunluların və Ağqoyunluların hökmranlığı dövründə coğrafi mövqeyinə və yerli şəraitinə görə İrəvan Çuxur…
Davamı